Tips

Download Our User Guide

Invalid Input

Receive Trading Tips

Invalid Input

Join Us

Hướng dẫn

1.Vui lòng tải xuống ứng dụng Máy khách từ trang web bxb.io của chúng tôi.

Giá của hợp đồng giao sau phải gần với giá thị trường giao ngay để trở thành một công cụ đầu tư có ý nghĩa.

Giới thiệu giản lược
Giao dịch Nhấp tay kết hợp các hợp đồng phái sinh tài chính truyền thống với trải nghiệm trò chơi điện tử.
Người dùng có thể tận hưởng đòn bẩy cao và lợi nhuận cao của các hợp đồng